Letokruh - středisko volného času je školské zařízení pro volnočasové aktivity pro všechny od dětí až po seniory. Pravidelně každý týden navštěvuje naše aktivity více jak 500 dětí a dospělých včetně seniorů. Na zhruba třicítce akcích za rok se vystřídá přes 2000 návštěvníků, letos jsme zorganizovali 29 táborů, z toho je největší zájem o tábory příměstské, které vyhovují dětem i rodičům. Nabízíme pravidelné a jednorázové aktivity nejrůznějšího zaměření pro děti, mládež a dospělé. Zájmové kurzy a kroužky, semináře, výtvarné a řemeslné dílny, výukové programy pro školy, soutěže i různorodé akce, tábory a pobyty. Působíme mimo jiné v prevenci sociálněpatologických jevů ve městě, která spočívá v široké a vyvážené nabídce aktivit pro děti a mládež - od řemesel přes sport až po přírodovědu a ekologii včetně herny a spontánní činnosti - děti a mladí mohou přijít a strávit čas v Letokruhu u her, knížek, fotbálku - zkrátka neorganizovaně.   V Letokruhu působí 5 interních pedagogů a asi 40 externích vedoucích, kteří mají odborné pedagogické vzdělání. Také nám pomáhá zhruba dvacítka dobrovolníků. Chceme Letokruh budovat jako přívětivé inspirující místo ve městě otevřené pro všechny.

Více informací

Kolečkiáda se přesouvá

Protože nám počasí nepřeje a pršíííí... dnešní Kolečkiáda se ruší :-( .

Nebojte se o akci nepřijdete, přesouvá se na příští středu 27.září 2017 od 16 hodin. Masarykovo nám. před budovou městského úřadu.

Více informací

volná místa v kroužcích

Nabízíme volná místa v některých kroužcích.

Zároveň ještě otevíráme další kroužek gymnastiky a minecraftu :-)

více v nabídce kroužky

Více informací

HORY-zimní-radovánky

Pojeďte s námi do Jizerských hor - Rejdice 3.-10. 2. 2018 - výcvik lyžování a snowboardu. Program se spoutou her a bezva partou.

Více informací

NOVINKY ve školním roce 2017/2018

S novým školním rokem jsme rozšířili oblíbené kroužky a zároveň i přidali úplně nové kroužky. 

Prohlédněnte si naši nabídku, přihlašování  již od 5.9.2017 od 14hodin.

Více informací

Jóga smíchu

Netradiční lekce jógy smíchu je určena všem, kteří se chtějí pobavit a zároveň si zacvičit.

Lekce je vhodná pro všechny od 4 do 99 let  a bude se konat v Letokruhu v pátek 6. 10. 2017  od 17, 30 do 19, 30 hodin.

Přijďte se zasmát  do zásoby!

Více informací

Žena jako bohyně

Sebepoznávací cyklus pro ženy na téma ženských bohyní z celé historie lidstva.

Výtvarná tvorba, relaxace, imaginace, sdílení. Vhodné pro všechny ženy, které chtějí výtvarně tvořit a dozvědět se něco o sobě.

Více informací