Můžeš s námi malovat, jezdit na koni, patlat z hlíny, sportovat v létě i v zimě,  stavět modely, být programátorem i chovatelem!

Letokruh - středisko volného času je tu pro všechny - od dětí až po seniory. Každý týden navštěvuje naše aktivity více jak 650 dětí a dospělých. Na zhruba třicítce akcích za rok se vystřídá přes 2000 návštěvníků, letos jsme zorganizovali 29 táborů, z toho je největší zájem o tábory příměstské. Nabízíme zájmové kurzy a kroužky, semináře, výtvarné a řemeslné dílny, výukové programy pro školy, soutěže i různorodé akce, tábory a pobyty. Chceme Letokruh budovat jako přívětivé inspirující místo ve městě otevřené pro všechny.

Více informací

Workout

Nabízíme volná místa na příměstském workoutovém táboře.

Více informací

Pán prstenů

Nabízíme volná místa na strhující hrdinné cestě za  záchranou  dávné Středozemě.

Více informací

Malí tvořílci

Poptáváme děti na tvořivý příměstský tábor.

Více informací

Intenzivní jazykový kurz

інтенсивний мовний курс

Pro teenagery z Ukrajiny otevíráme intenzivní jazykový kurz češtiny. Cílem je prolomit jazykovou bariéru, s kterou se potýkají a pomoct jim se lépe začlenit ve                         škole a celkově v českém prostředí. Pravidelné kurzy budou probíhat v odpoledních hodinách v klubu Letokruhu. Více informací se děti i rodiče dozvědí na                             první lekci v úterý 19. dubna v 15 hodin nebo na 731 481 033. Přihlašování osobně v kanceláři Letokruhu nebo na mailu: info@svcletovice. 

Více informací

Hravá školička pro ukrajinské děti

V klubu Letokruhu otevíráme dopolední Hravou školičku pro ukrajinské děti. Každý den od 8:00 do 12:00 budou moct děti trávit čas v podnětném prostředí,                              rozvíjet znalost češtiny a najít si nové kamarády. Školička je zdarma. Přihlašování osobně v kanceláři Letokruhu nebo na mailu: info@svcletovice.cz.                                                 Informace na 731 481 033.

Více informací