Letokruh - středisko volného času je školské zařízení pro volnočasové aktivity pro všechny od dětí až po seniory. Pravidelně každý týden navštěvuje naše aktivity více jak 500 dětí a dospělých včetně seniorů.  Na zhruba třicítce akcích za rok se vystřídá přes 2000 návštěvníků, letos jsme zorganizovali 29 táborů, z toho je největší zájem o tábory příměstské, což oceňují především rodiče. Nabízíme pravidelné a jednorázové aktivity nejrůznějšího zaměření pro děti, mládež a dospělé. Zájmové kurzy a kroužky, semináře, výtvarné a řemeslné dílny, výukové programy pro školy, soutěže i různorodé akce, tábory a pobyty. Působíme mimo jiné v prevenci sociálně-patologických jevů ve městě, která spočívá v široké a vyvážené nabídce aktivit pro děti a mládež - od řemesel přes sport až po přírodovědu a ekologii včetně herny a spontánní činnosti - děti a mladí mohou přijít a strávit čas v Letokruhu u her, knížek, fotbálku - zkrátka neorganizovaně. V Letokruhu působí 5 interních pedagogů a asi 40 externích vedoucích, kteří mají odborné pedagogické vzdělání. Také nám pomáhá zhruba dvacítka dobrovolníků. Chceme Letokruh budovat jako přívětivé inspirující místo ve městě otevřené pro všechny.

Více informací

Děti mohou v Letokruhu trávit čas i mimo kroužky

Milí rodiče,

vaše dítě může trávit dobu před kroužkem i po něm (podle potřeby i dvě, tři hodiny) v Letokruhu.

Máme zázemí se spoustou možností. Na stolních PC si mohou zahrát oblíbenou počítačovou hru Minecraft a v "Salonku" je pro ně připravený Kinect, stolní fotbálek, klavír, hry, knížky a spousta prostoru na řádění. Vítáme i děti, které k nám do kroužku nechodí. Přijďte si pohrát!

Více informací

Vánoční turnaj v bowlingu

Přijďte si zahrát bowling na vánoční turnaj v neděli 11. 12. 2016 na Havírnu.

Více informací

Adventní rozjímání

Arteterapeutická dílna pro dospělé. Výtvarné zamyšlení nad uplynulým rokem.

Více informací

Vánoční přespávačka s Míšou a Týnou

Ze čtvrtka 22. 12. na pátek 23. 12. se uskuteční vánoční přespávačka v Letokruhu. Přihlášky se přijímají do 19. 12. 2016

Více informací

Vánoční dílna pro děti - svíčky

16. 12. 2016 se koná výtvarná dílna, kde si děti vyrobí vánoční svíčky, dekoraci. Bude se péct i vánoční cukroví. Přihlášky přijímáme do 10. 12. 2016.

Více informací