Letokruh - středisko volného času je školské zařízení pro volnočasové aktivity pro všechny od dětí až po seniory. Pravidelně každý týden navštěvuje naše aktivity více jak 500 dětí a dospělých včetně seniorů.  Na zhruba třicítce akcích za rok se vystřídá přes 2000 návštěvníků, letos jsme zorganizovali 29 táborů, z toho je největší zájem o tábory příměstské, což oceňují především rodiče. Nabízíme pravidelné a jednorázové aktivity nejrůznějšího zaměření pro děti, mládež a dospělé. Zájmové kurzy a kroužky, semináře, výtvarné a řemeslné dílny, výukové programy pro školy, soutěže i různorodé akce, tábory a pobyty. Působíme mimo jiné v prevenci sociálně-patologických jevů ve městě, která spočívá v široké a vyvážené nabídce aktivit pro děti a mládež - od řemesel přes sport až po přírodovědu a ekologii včetně herny a spontánní činnosti - děti a mladí mohou přijít a strávit čas v Letokruhu u her, knížek, fotbálku - zkrátka neorganizovaně. V Letokruhu působí 5 interních pedagogů a asi 40 externích vedoucích, kteří mají odborné pedagogické vzdělání. Také nám pomáhá zhruba dvacítka dobrovolníků. Chceme Letokruh budovat jako přívětivé inspirující místo ve městě otevřené pro všechny.

Více informací

Jóga pro ženy

19. 1. 2017 začíná nový kurz jógy pro ženy

Více informací

Jóga pro ženy

19. 1. 2017 začíná nový kurz jógy pro ženy

Více informací

Jóga pro ženy

19. 1. 2017 začíná nový kurz jógy pro ženy

Více informací

Pirátský maškarní ples

V neděli 22. 1. 2017 se koná PIRÁTSKÝ maškarní ples v restauraci Na koupališti.

Více informací

Pirátský maškarní ples

V neděli 22. 1. 2017 se koná PIRÁTSKÝ maškarní ples v restauraci Na koupališti.

Více informací

Pirátský maškarní ples

V neděli 22. 1. 2017 se koná PIRÁTSKÝ maškarní ples v restauraci Na koupališti.

Více informací

Robinson Crusoe

V sobotu 28. 1. 2017 se pojede na dětské divadelní představení ROBINSON CRUSOE. Je nutné se přihlásit do 20. 1. 2017

Více informací

Robinson Crusoe

V sobotu 28. 1. 2017 se pojede na dětské divadelní představení ROBINSON CRUSOE. Je nutné se přihlásit do 20. 1. 2017

Více informací

Robinson Crusoe

V sobotu 28. 1. 2017 se pojede na dětské divadelní představení ROBINSON CRUSOE. Je nutné se přihlásit do 20. 1. 2017

Více informací

PC tradičně i netradičně

od druhého pololetí se otevírá nový počítačový kroužek

Více informací

Chmelínek - klub pro děti od 2 do 6 let

V prostorách Letokruhu na Tyršově ulici 25 otevíráme klub pro děti od 2 do 6 let.

Více informací

Minecraft II

Otevíráme další kroužek Minecraftu. Kapacita je omezena. Přihlášky do 30. 1. 2017

Více informací

Na Hromnice o "den" více

Příměstský tábor Na Hromnice o "den" více 3. 2. 2017 proběhne o pololetních prázdninách a bude zaměřen sportovně. Je nutné se přihlásit nejpozději 1. 2. 2017

Více informací