Úvod Sportovky s Jardou

Nabízíme nový kroužek

Kroužek zaměřený na tradiční sportovní a pohybové hry (vybíjená, kopaná,..). Pohybová průprava pro všechny, kteří chtějí sportovat a nemají vyhraněný zájem. Spousta her a soutěží. Pro děti od 9 do 14 let.