Úvod Aktuální informace!

Aktuální informace!

Aktuální informace!

Vážení rodiče, milé děti,

od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. Tímto vám s radostí sdělujeme, že i SVČ Letokruh znovu otevírá  zájmové kroužky. Nejdůležitější pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v SVČ jsou tyto:  

  • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které předá, buď osobně nebo prostřednictvím účastníka, pracovníkovi u vstupu do zařízení (na recepci). Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
  • Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.
  • Ve společných prostorách jsou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník musí mít s sebou i sáček na roušku. 
  • Všichni účastníci jsou povinni dodržovat zásady, které jsou stanoveny MŠMT a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.

Velmi se na vás těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo k nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našeho zařízení.

Pokud se bude situace vyvíjet příznivě, kroužky potrvají do konce školního roku, tzn. do 26.6.2020.

 

příloha čestné prohlášení 

příloha OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020