Křetín - hry pro chlapce

Křetín - hry pro chlapce 400 Kč / pololetní

Čas: úterý od 14:30 do 16:00
Místo: Křetín

Cvičení, ale i spousty her a legrace. Pro žáky ZŠ Křetín. 

Věkové skupiny: předškolák a žák ZŠ

Vede Jan Alexa

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 1. června 2020 12:36.

Informační systém Leprikón