Keramika s Evčou

Keramika s Evčou Tvořivý 1 000 Kč / pololetní

Čas: úterý od 15:30 do 17:00
Místo: Letokruh, Tyršova 25

Určeno pro děti ve věku od 9 do 15 let. 

Práce s různými druhy hlíny, různé keramické techniky, modelování, dekorování - glazurami, engobou, barvítky, sklem, kombinování keramické hlíny s různými materiály - textilem, provázky, drátky. Rozvoj tvořivosti i zručnosti.

V krásném prostorném ateliéru! :)

 

Věkové skupiny: žák ZŠ a student SOU, SŠ, gymnázia

Vede Eva Borkovcová

Přihlašování bylo ukončeno 1. května 2022 8:00.

Informační systém Leprikón