Úvod O nás

O nás

Letokruh je školským zařízením poskytujícím zájmové vzdělávání. Jeho činnost je vymezena školským zákonem, Vyhláškou o zájmovém vzdělávání č. 74/ 2005 Sb. a Zřizovací listinou. Aktivity Letokruhu jsou určeny především dětem a mládeži, ale podporujeme i zájmové vzdělávání ostatních obyvatel z Letovic a okolí.

Posláním Letokruhu je organizovat kvalitní a  zajímavé aktivity především v oblasti volného času, při kterých jsou vytvářeny podmínky pro osobnostní rozvoj všech účastníků. Podporujeme celoživotní vzdělávání.

Snažíme se nejen o to, aby účastníci našich aktivit měli možnost tvořivě a hravě trávit volný čas, ale  jde nám též o to, aby se učili, získávali inspiraci, nové dovednosti i znalosti, aby získávali životní kompetence, aby rozvíjeli svůj potenciál, také aby dokázali spolupracovat a spolu řešit nejrůznější problémy.

Způsob, jak toho dosáhnout, je pestrá nabídka činností a svědomitá práce týmu interních a externích pedagogů volného času. 

Letokruh nabízí pravidelné, příležitostné i spontánní aktivity nejrůznějšího oborového zaměření pro děti, mládež, dospělé, pro seniory, pro rodiny s dětmi.  Zájmové kurzy a kroužky, semináře, výtvarné a řemeslné dílny, vzdělávací workshopy i zábavné aktivity, soutěže i výlety, tábory či pobyty. Organizujeme aktivity především pro děti a mládež školou povinné, ale z našich aktivit si vyberou i  dospělí či nejmladší děti, kteří jsou též naší cílovou skupinou. Obsahově naše aktivity zahrnují nejrůznější obory lidské činnosti - od sportu přes výtvarné či dramatické umění, hudbu či tanec po přírodovědu a ekologii.

WEB_3354

 

V současné době se počet pravidelných kroužků a kurzů pohybuje okolo padesáti. Naše zařízení navštěvuje pravidelně v tomto roce téměř šest set dětí a dospělých.  Každý měsíc organizujeme několik větších či menších akcí rozličného charakteru, celkem asi sedmdesát za rok. O prázdninách nabízíme příměstské a pobytové tábory pro děti a mládež, ale také pro rodiny s dětmi a seniory. Pro školy nabízíme výukové programy zaměřené především na přírodovědu a ekologii, které chceme v následujícím období rozšířit o vzdělávací programy zaměřené na umění, literaturu a jazyk včetně podpory čtenářství.

Sídlo zařízení je od září 2016 na ulici Tyršova 25, na dosah od centra města. Rozlehlá budova původně střední rodinné školy je skvělým zázemím pro všechny naše aktivity, pro všechny naše plány a sny. Do této budovy jsme se přestěhovali v září 2016 z objektu na Českobratrské ulici, který jsme opustili kvůli zcela nevyhovujícím podmínkám pro pedagogickou činnost. Nová budova čítá tři patra, v přízemí, ve vestibulu, je zřízeno posezení pro čekající rodiče; v prvním patře jsou dvě kanceláře, salonek, herna, zookoutek, taneční sál, sklad a toalety včetně sprch; ve druhém patře najdete dílnu, kolejiště se zázemím pro modeláře a klubovny pro sportovní kroužky jako judo, in-line brusle, rugby, workout aj.; jsou zde také kostymérna, archiv a sociální zázemí. V posledním patře využíváme dvě místnosti - výtvarný ateliér a místnost, kterou označujeme jako vesmír - zázemí pro kroužky věda hrou, kouzelník či fotograf. Ve třetím patře je také umístěn dvoupokojový byt, který chceme v nejbližší budoucnosti využívat pro mezinárodní výměnu mládeže.

 

Těšíme se i na Vaši návštěvu.