Úvod Výukové programy

Výukové programy

Co je to výukový/vzdělávací program?

Vzdělávací program je blok aktivit věnovaný konkrétnímu tématu z nejrůznějších  vědních oborů. Většinou je založen na aktivním zapojení účastníků, dětí, žáků. Během programu se střídají různé metody neformálního vzdělávání. Účastníci tvoří, píší, kreslí, pracují často ve skupinách, třídí, porovnávají, promýšlí,  tipují, rozhodují, propojují, odhadují, dozvídají se nové věci  i upevňují již známé. Snažíme se, aby naše výukové programy byly nejen odborně erudované, ale také zábavné, aby program účastníky bavil a přitom se učili.

ještě něco málo k  environmentálnímu programu...   výukový či vzdělávací program je jedna z forem, v tomto případě environmentální, výchovy, kterou střediska ekologické výchovy a střediska volného času nabízejí školám. VP je jedno a více hodinová výuková lekce, jejímž cílem je obohatit učivo všech stupňů škol o ekologický a environmentální rozměr. Ve VP je kladen důraz na osvojování ekologického myšlení, na nekonzumní hodnotové orientace a na spoluzodpovědnost člověka za stav životního prostředí pomocí interaktivních, tvořivých a kooperativních aktivit uzpůsobených věku dětí.

 

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, 

výukové programy ve školním roce 2018/2019 prozatím neprobíhají. V případě zájmu sledujte nabídku od ledna 2019.